whatsapp

אין מוצרים בעגלה

סיורי צילום בלוקיישנים מגוונים

בחלק מהסיורים הסכום גבוה יותר בהתאם למורכבות הסיור

מחיר: 5

כל סיור יתמקד בכמה נושאי צילום רלוונטיים ויכלול הכרות ודיון קצר על נושאי הצילום, צילום מעשי בשטח עם הפעלות, אתגרים ומשימות אישיות, הפסקות למנוחה, וסיכום.