whatsapp

אין מוצרים בעגלה

Stills

צילום אומנותי

זה הבסיס, הבסיס ליצירה, הבסיס לביטוי עצמי. הרצון לתעד, להסתכל, לזכור, לתקשר, להעביר מסרים בא לידי ביטוי בפרוייקטים אישיים ובצילום אומנותי. בעצם כל מה שאין לו הסבר וסיבה מסחרית הופך (או בעצם מתחיל מ) להיות אומנותי. כסטודנט לצילום בניו יורק וכצלם בוגר השתתף דרור בעשרות תערוכות ומיזמי אומנות ויצר אלפי צילומים עם כוונה להביע משהו אישי, אמיתי וכנה.